Skogsmans - Tysk Wachtelhund
     
Rastypiska, Självständiga och Viltskarpa       

 

Start
Aktuellt
Våra Hundar
Om Skogsmans
Tysk Wachtelhund
Avel
Vildsvinsjaktprov
Kontakt

Vildsvinsjaktprov

 
ι S Skogsmans Thora SE29395/2013, Tik, Brun, 13.04.07 
e. DWS >:S Ximon Weidelsburg DW07-205 u. ι S Sippolas Kaxi S19565/2007
Uppf: Bergqvist Lars, Åhus
Äg: Karlsson Bengt, Båstad


Provberättelse: Släpper hunden i kanten på plantering (blandskog). Söker ut, efter ca 100 meter, upptag med bra skall. Driver brungrisen förbi observatör, in i storskogen. Arbetar 7 minuter och bryter efter 1 km, åter efter 12 min.
Nytt släpp, tar slagen efter tre brungrisar som observerats lämna såten under första drevet. Arbetar ut ur såten, över grusväg ytterligare 300 meter, bryter utan att komma i kontakt.
På återgången (nästan vid föraren) träffar hunden på ny gris som hon gör ett kort ståndarbete på innan grisen går loss, driver ut grisen med bra skall, förbi observatör, över grusväg, arbetar 600 meter på 6 minuter, åter efter 12 minuter.

Tid:   1a – 7 min 2a – 6 min
Ståndarbete:  – –

Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete och samarbete med förare: Godkänt. Ståndarbete ej godkänt.
Pris: Godkänd
  
 

S Skogsmans Saldis SE18529/2011 Tik Brun 2011-02-07

e. >S Wastel Von Dreiannen S34895/2009   u. S Sippolas Kaxi S19565/2007
Uppf: Bergqvist Lars, Åhus
Äg: Lars Bergquist, Åhus


Provberättelse: Släpps i kuperad terräng, granskog, bokskog, lövkärr. Går ut direkt på sök. Salli finner grisarna på 300 meter från oss. Reser fjolingar (avspåras)som hon driver över väg. Driver grisarna 1,5 km i 20 min. Hon kopplas på återgången efter totalt 30 minuter.
2:a såten. Släpps i granungskog, söker ut direkt, hittar grisar 140 meter från oss som hon sporadiskt skallar på, ökar skallgivningen när grisarna går loss. Driver grisarna över väg som säkert avspåras (fjolingar) 1,2 km totalt 30 minuter.
Gör ett mycket klokt intryck med tanke på yttre omständigheter.
Mycket snö 25-30 cm, -3 grader och 10 s/m.

Drevtid: 1:a 20 minuter, 2:a 20 minuter

Pris: GodkändS Skogsmans Sasser SE18524/2011 H Brun 2011-02-07   
e. >S Wastel Von Dreiannen S34895/2009  u. S Sippolas Kaxi S19565/2007
Uppf: Bergqvist Lars, Åhus
Äg: Patrik Lundin, Gärds Köpinge

Provberättelse: Hunden släpps i granplantering, hittar vildsvin efter 3 minuter.
Efter kort ståndarbete driver hunden vildsvin i 5 minuter. Nytt släpp,
då hittar hunden vildsvin igen och driver  förbi domaren, sugga och minst två årsgrisar,
som lämnar såten sen.

Drevtid: 1:a 5 minuter, 2:a 5 minuter

Pris: Godkänd

 

 

 

SEJCh o SEUCh  S Skogsmans Salmon SE18525/2011 H brun 2011-02-07 
e. >S Wastel Von Dreiannen S34895/2009  u. S Sippolas Kaxi S19565/2007.
Uppf. Bergquist Lars, Åhus
Äg. Ola Svensson, Båstad
 
 

Provberättelse: Hunden släpps kl. 8.45 i kanten på tät bokförynring. Den söker ut direkt i ett bra tempo, tar upp rådjur efter 5 min ca 300 m från föraren. Rådjur och hund observeras av passkytt efter
5 min drev. Rådjuret lämnar såten, hunden övergår till ståndskall på gris ca 80 m in i såten. Hunden hörs jobba tätt och intensivt på gris. Efter 5 min ståndarbete tar hunden en sväng till föraren men återvänder direkt in och spränger grupp med grisar. En gris på ca 100 kg med hunden tätt efter observeras av passkytt. Hunden driver grisen ca 1200 m på 8 min. Efter avslutat drev återvänder hunden snabbt till föraren. I samband med sprängningen observerar domaren och passkytt 9 olika grisar i skiftande storlekar från 50 kg till ca 130 kg och två grisar skjuts av passkytt.


Tid: Drev: 8 minuter Ståndarbete: 5 minuter

Pris: Godkänd

 

 


 

S Vejkabo Xero S64042/2009 H brun 2009-10-20
e. >S Wastel Von Dreiannen S34895/2009  u. S Senta Von Der Schlattheide S30601/2009
Uppf: Vejkabo Hampus & Marie Valdemarsvik
Äg: Lars Bergqvist Åhus


Provberättelse: Hunden släpps in i granplantering och stöter 3 rådjur, driver en dovkalv ut ur såten och fortsätter genom lärkplantering in i tallplantering, byter där till vildsvin, som är för små att bedöma. Släpps in i nytt område där det fanns nya slag efter vildsvin, tar an direkt och följer löpan. Hittar en flock med ca 10 stycken, varav 5 stora och 5 små, hunden spränger flocken, en liten och en stor 100 kg +, lämnar såten och blir driven av hund över 600 meter.


Drevtid: 1:a 15 minuter.

Pris: Godkänd

 S Sippolas Kaxi S19565/2007 T brun 2007-01-30
e. Erik vom Zerling DW04-286  u.  S Sippolas Ila S54934/2003
Uppf: Laila o Mårten Kalling Linderöd
Ägare: Lars Bergquist Åhus


Provberättelse: Släpps i gallrad granskog, tar efter ca 4 minuter upp gris, driver förbi
passkytt, 60-70 kg gris, ligger 3-6 meter efter grisen, mycket bra kontakt. Jobbar därefter med
drev och ståndarbete. Kommer över 2 km och jobbar i 35 minuter. Åter efter 50 minuter.
Släpps senare i såt där gris är påskjuten. Går ikapp och ställer grisen, jobbar aktivt och håller
grisen så att föraren kan avfånga,60-70 kg galt.

Pris: Godkänd 

 

 

 

 

 

 

 
2022 © Skogsmans Kennel