Skogsmans - Tysk Wachtelhund
     
Rastypiska, Självständiga och Viltskarpa       

 

Start
Aktuellt
Våra Hundar
Om Skogsmans
Tysk Wachtelhund
Avel
Vildsvinsjaktprov
Kontakt
   Aktuellt 2018
   Aktuellt 2017
   Aktuellt 2016
   Aktuellt 2014-2015

Aktuellt

2015 Dec

Inget är som väntans tider... December har varit en bra månad i hundjaktens tecken med milt väder för årstiden. Det milda vädret har också varit bra för det vilda som haft möjlighet att samla på sig lite extra energi inför vinterperioden. Vi känner oss priviligerade som får uppleva jakter med många viltslag samtidigt på viltparaden.  Många olika viltslag är också en utmaning och erfarenhet som hundarna ställs inför och ska klara av.

   

 2015 Nov

November har varit en månad fylld av diverse aktiviteteter i jaktens och Wachtelhundens tecken. Vi har varit på två resor till östra Tyskland där vi bla träffat Wachtelhundvänner och deltagit vid Bewegungsjagden (Vid Bewegungsjagd sitter samtliga jägare i torn varifrån hundarna släpps. En Bewegungsjagd pågår vanligtvis ca 3 tim och området som jagas av är 500-1500 Ha, under den tiden ska hundarna prestera genom att självständigt söka, finna, sätta fart på allt uppehållande vilt och driva till postande jägare). Vi har också parat vår tik Saldis med en Tysk täckhund som står i Sachen och som används kontinuerligt vid Bewegungsjagden och vid eftersök.

 

Våra hundar har kommit i bra form så här en bit in i hundjaktsäsongen, vilket alltid sammanfaller med att vildsvinen börjar komma i brunst och är tjurigare än vanligt. Den milda hösten har också inneburit att vildsvinen har haft god tillgång på föda och är i god kondition. Detta sammanträffande leder till vildsvinsskador vilket man får räkna med på hundar som arbetar nära vildsvinen. Sjukskrivna aktiva hundar förbrukar trattar i parti och minut och silvertejp har många bra användningsområden inte minst till att reducera åtgången av trattar!2015 Okt

Utpräglad viltskärpa hos DW, grundläggande och etisk förutsättning eller oetiskt och inte hemmahörande i en tidsenlig jakt- och viltförvaltning?

Vid bla drevjakter anser vi att en ytterst viktig egenskap hos en brukbar Wachtelhund är att den har utpräglad viltskärpa. När DW träffar på skadat vilt under pågående drevjakt måste den tveklöst dra ner avsluta själv, binda det skadade viltet till platsen. Vid större farligt vilt som kan försvara sig ska hunden skarpt, närgånget och uthålligt ställa så att hundföraren kan avfånga och därmed avsluta viltets lidande. Om ex ett vilt blir benskjutit under pågående jakt och hunden inte har egenskaperna viltskärpa, mod och dåkraft utan "bara" fegt, hetsande förföljer det påskjutna djuret utan att våga attackera och få stopp, anser vi vara rena djurplågeriet och ytterst oetiskt! Den andra aspekten, är att även för det mest erfarna eftersöksekipaget så är ovan ex ett av de svåraste uppdrag som eftersöksjägaren kan ställas inför, eftersom oftast flera hundar, hundförare och annat vilt skapat svåra förutsättningar för det efterföljande spårarbetet. Inte sällan resulterar dessa eftersök i att det påskjutna djuret tyvärr ej återfinns. 

    

Foto: Vildsvin som blivit skadat i baklårsmuskelatur utan benbrott, som en av våra hundar gått ikapp och fått stopp på i en mindre bäck under pågående drevjakt inom jaktområdet. Vilt som väger mer än hunden själv och som kan försvara sig ex genom att bita eller slå, kräver ett resolut agerande för att få stopp. Det är lätt att hunden ådrar sig skador om den tvekar eller agerar felaktigt. I beskrivna exempel ovan går det inte att kalla av hunden och avfånga med kulgevär. Detta pga att innan hunden är i säkert område för att kunna avsluta med ett säkert skott är vildsvinet borta. Enda alternativet är att hunden skarpt binder vildsvinet på plats så att hundföraren kan avsluta lidandet med avfångningskniv. Ett exempel på de krav den praktiska jakten ställer på våra hundar och det ansvar vi har som jägare och hundförare.   

Vår slutsats är att utpräglad viltskärpa ÄR en viktig och grundläggande förutsättning hos de hundar som ska användas vid drevjakter efter klöv- och annat hårvilt för att god jaktetik ska uppfyllas!  
2015 Sep

Samtliga hundar ur vår U-kull e. >S Uhu vom Trommelberg u. IS Skogsmans Saldis, Födda:14.05.11 har startat unghundsklass under september 2015 och vi vill tacka alla engagerade ägare som tillsammans med sina hundar genomfört jaktproven med bra prestationer. Vi vet att hundarna ur vår U-kull kommer att få jaga långt över genomsnittet och utveckla sina anlag vidare till att bli rutinerade medhjälpare i den praktiska jakten. Vi ser fram emot att få se dem färdiga jaktbrukshundarna i jakten och vid jaktprov i högre klasser framgent. 

 

Foto: Unghundsklass Trolle Ljungby 27 september. Från vänster Jonas & Ulex, Magnus & Urax, Lars & Ursa, Daniel & Uncas och det rutinerade, kunniga och engagerade domarteamet Lars L & Ulf S. Sist men inte minst Linnéa som tappert stöttat pappa Jonas och Ulex med att trampa hare vid jaktproven! Helt säkert nästa generation Jägare och Hundförare! 

 

Skogsmans Uncas: Ukl 15.09.27   7-8-7-8-6-8-8-8-(1) / 61p Gk
                                Ukl 15.09.19   3-6-4-2-3-6-7-8-(1) / 40p Gk

Skogsmans Urax:    Ukl 15.09.27   8-8-7-8-4-8-8-8-(6) / 65p Gk
                                Ukl 15.09.19   3-8-3-5-8-8-8-8-(5) / 56p Gk

Skogsmans Ulex:    Ukl 15.09.27   6-8-6-8-4-7-8-8-(4) / 59p Gk
                                Ukl 15.09.19   3-8-3-5-6-8-8-8-(1) / 50p Gk

Skogsmans Ulas:    Ukl 15.09.12   8-8-7-7-2-8-8-8-(5) / 61p Gk

Skogsmans Undis:  Ukl 15.09.19   8-8-8-8-6-4-8-8-(3) / 61p Gk

Skogsmans Ursa:    Ukl 15.09.27   8-8-8-7-6-4-8-8-(1) / 58p Gk
                                Ukl 15.09.20   1-1-1-1-6-5-2-8-(1) / 26p Ej Gk (brist på hare)

 2015 Juni

Utbildningshelg med U-kull. Engagerade, kunniga och intresserade Wachtelhundförare!  
    2015 Maj
Vår- och sommarperioden är en bra tid för hundförarutbildning. Ja som förare behövs verktygen för att kunna ge sin hund en bra utveckling till en pålitlig jaktkamrat och en trevlig familjemedlem i möblerade rum. En grundligt utbildad hund utvecklar sin mentala kapacitet, vilket vi har nytta av i olika situationer i den praktiska jakten. Förare och hund blir ett bättre team inte minst i skogsjakten.

En viktig egenskap och förutsättning hos hunden är att den genom sitt arv är nervfast. Att den snabbt kan ställa om mellan passivitet och arbete. Att den kan koncentrera sig trots störningar i olika miljöer. Arvbara egenskaper och förutsättningar för att hunden ska vara mottaglig för inlärning. Det finns absolut inga motsättningar mellan ovan egenskaper och stor jaktlust, självständighet, mod och skärpa. 
 

   

Wachtelhunden har aldrig i dess mer än 100 åriga historia avlats för sina bäranlag. Det är ett svenskt fenomen påhejat av hundsportare och fågelhundentusiaster inom rasen som saknar saklig grund!

Wachtelhunden är ingen apportör i dess rätta bemärkelse som en retriever eller spaniel som i generationer har avlats för bla sina bäranlag. Visst kan en Wachtelhund spontant bära på olika föremål men det har inget att göra med mångsidighet eller apportering. 

Vi anser att det finns flera välgrundade skäl till att ta bort apporteringsmomentet i unghundsklass jaktprov vilket man gjort för flera decennier sedan i rasens hemland mfl. Fokus bör läggas på att utveckla självständighet, näsa, vilja, och sökarbete. Förenklat uttryckt injagning. Tidiga apporteringsövningar med den unga hunden genererar nästan alltid felaktig inlärning och hämmar hundens prestationer i övriga viktiga anlagsegenskaper.

Naturligtvis kan var och en göra som den finner lämpligt, men egna intressen ska inte blandas ihop med rasarbetet. Anses lekövningar i apportering överskugga självständighet, stor jaktlust, mod och skärpa bör man överväga om det inte finns andra mer lämpliga raser.     

Även om vi själva till övervägande del använder våra hundar i skogsjakten och främst efter vildsvin och annat hårvilt så anser vi att fördelarna överväger att utbilda våra hundar inom de arbetsområden som karaktiserar Wachtelhunden. För Wachtelhunden liksom många andra kontinentala raser krävs grundlig lydnads- och jaktdressyr för att bli den mångsidiga jaktbrukshund som uppfyller de krav som ställs i den praktiska jaktutövningen. Vad gäller lydnadsapportering bör den först påbörjas, när hunden är mentalt och fysiskt mogen vilket i regel är från ca 18 mån. Dvs efter jaktprov i unghundsklass.  

Vill man pröva sin hund på Ökl/EPB jaktprov och genomföra med godkänt resultat krävs målinriktad utbildning av alla förekommande moment och rätt inlärning från början. Det är viktigt att man har verktygen att rätta till oönskade beteende när de uppstår vilket det alltid gör vid någon tidpunkt.
En grundförutsättning är att föraren och hunden lär sig behärska lydnadsapportens fyra steg Hålla - Bära - Greppa - Hämta för att komma vidare.         

 


2015 Jan
Vintern har fortsatt lyst med sen frånvaro i de södra delarna av Götaland. Vi har i stort sett haft barmark hela januari, vilket inneburit att jakter har kunnat genomföras planenligt. Vildsvinen har envist bitit sig fast i tätningar och inte haft viljan att frivillgt lämna tryggheten. Kraftfulla konfrontationer mellan hundar och vuxna vildsvin kan ge mycket svåra skador utan att det syns utvändigt.
De inre organen hos hundarna kan få kraftiga blödningar som följd och t.o.m. flytta sig. Man bör vara uppmärksam på hundarnas allmäntillstånd även om det inte finns synliga skador. Om man märker att allmäntillståndet går ner efter jakt och man misstänker att sin hund varit i konfrontation med vildsvin så ska man hålla koll på hundens temperatur. Når temperaturen 39 grader eller däröver ska man snarast uppsöka veterinär! Senare halvan av januari hade vi själva tyvärr två hundar sjukskrivna pga av ovan och ytterligare en hund med annan skada. Vi hade turen på vår sida denna gång och hundarna har nu börjat tillfriskna.  

I slutet av januari deltog vi som jaktprovsdomare vid en flerdagars S-Jagd i Tyskland. Strategiskt är jaktområdet något mindre än vid en större Bewegungsjagd ca 4-500ha och med färre skyttar. De hundar med förare som ämnar provas placeras ut i anslutning till områden med tätningar där vanligtvis vildsvinen väljer daglega. Viktigt att de provande hundarna inte ska kunna komma i kontakt med varandra.


 

Vid en fastlagd tidpunkt släpps hundarna i olika områden och hundförare med domare står kvar på given plats. De provande hundarna disponerade ca 45 min. Under den tiden ska de visa självständigt utan förarpåverkan viljan att söka, finna, konfrontera och i tätningar sätta fart på uppehållande vildsvin och driva dem ut till väntande skyttar. Efter ca 45 min om inget arbete presterats på vildsvin, släpps en rutinerad vildsvinshund som kontrollhund för att säkerställa  att det inte uppehåller sig vildsvin inom anvisat område. 

 

De som hävdar att det är lättare "S" meritera sin hund i Tyskland far med villfarelser, för vi vill påstå motsatsen!

 


2014 Dec
Jaktsäsongen går raskt framåt lite för raskt kan man tycka. Men hundarna och vi själva kan behöva några dagars välbehövlig julledighet! Det milda vädret får sen gärna ur jaktlig synpunkt fortsätta under januari månad så att vi kan nyttja den sista perioden av hundjaktsäsongen fullt ut.

 

Har haft förmånen att som gäst tillbringa en intensiv jaktvecka i Tyskland tillsammans med goda vänner. Tyska jaktliga traditioner med respekt för det vilda, etiken i jaktens bedrivande, säkerheten, organistationen och insikten om dugliga jakthundars betydelse för att kunna genomföra bra och effektiv jakt är samma värdegrunder som vi själva står för. Med några av våra hundar deltog vi på ett antal stora drevjakter (Bewegungsjagd) på några olika Forstamt. Jaktområden som jagas av är ca 1000-1500ha och med totalt 50-70 jägare inkl hundförare. Oftast jagas ett jaktområde som ovan beskrivits endast en gång per jaktsäsong. En jakt pågår under ca 2,5-3 tim.

Som hundförare placeras man i jakttorn strategiskt vid större tätningar eller vass-, blötområden. Hundarnas uppgift är att effektivt söka, finna och självständigt sätta viltet i rörelse och driva med skall till postande jägare. Det är endast hundföraren som har tillåtelse att vid särskilda tillfällen lämna sitt torn hojtande för att exmpelvis avfånga skadat vilt som hunden bundit till platsen med en radie om högst 200m för att sedan hojtande återgå till sitt torn och jaga vidare. Fick bla förmånen att nedlägga tre vildsvin på drevarbeten för våra egna hundar vid olika tillfällen! Naturligtvis en extra krydda!

  

         

Slutligen vill vi önska alla en riktigt avkopplande God Jul och ett Gott Nytt År!

 

 


2014 Nov
Vi vill rikta ett stort grattis till Ola och Salmon som blivit godkänd vid övertygande arbete med vildsvin och som därmed också erövrat titeln SE JCh o UCh ιS Skogsmans Salmon. En riktigt bra prestation som kräver mycket av både hund och förare inom för rasen alla arbetsområden. Salmon är den 3:e ur vår S-kull som blivit godkända vid arbete med vildsvin så här långt.Tidigare har ιS Skogsmans Sasser och ιS Skogsmans Saldis erövrat sina S-tecken.

 

 

 2014 November

Hösten visar sin senare del av färgprakt innan löven börjar falla, samtidigt som höstmörkret alltmer påminner oss om att jaktdagarna börjar bli kortare. Vildsvinen börjar komma i brunst och är lite mer tjuriga än vanligt. Hundarna börjar komma i riktig form. Ovan sammanfaller nästan varje år med diverse blessyrer på hundarna som föjld. Spänningen med unghundars första arbeten är något speciellt för oss som sätter jakt med hund i första rummet.

 

 

    

Skogsmans Ursa 5,5 mån med sitt första vilt.

 2014 Okt 
Som uppfödare av rasen försöker vi vara behjälpliga med råd och tips efter önskemål och behov så gott vi kan. Det värmer extra mycket när vi får brev från våra engagerade valpköpare. Nedan ett exempel från en av hundarna ur vår senaste U-Kull som nu är 5 månader!

 

"Vi trivs mycket bra ihop och vad vi tror så går det bra också! Vi tränar mycket med allt från lydnadskurs, blodspår till sök i terräng! Idag var vi ute och skrämde upp lite änder och passade på att skotträna honom! Givetvis på behörigt avstånd! Fungerade mycket bra och han hämtade en and som landat på fast mark. För några veckor sedan drev han rådjur cirka 20 minuter. Jag har inte varit ute och släppt honom mer än två ggr. Tar det ganska lugnt med det! Blodspår verkar fungera riktigt bra!
 

Vill bara säga att det var mycket trevligt och väldigt lärorikt att gå med på unghundsprovet!"

 2014 Sep
Konstaterade att det var många år sedan som vi var på jaktprov utan att själv vara domare eller som hundförare. Som åskådare ser man proven ur ett annat perspektiv vilket är en bra erfarenhet. Att följa förare och hundar från vår uppfödning ger naturligtvis extra krydda. Vi vill rikta ett stort grattis till ett mycket bra team som med bravur genomförde Unghundsklass jaktprov i Svalöv den 20 september.

  

 

 
 Roger Olofsson med Skogsmans Trolle
 6-8-6-6-7-8-8-8-8=65p

 2014 Juli
Som uppfödare har vi lagt grunden genom noggrann avelsplanering och skötsel. Saldis har varit mycket instinktsäker, trygg, lugn mor och de sista veckorna tillsammans med mormor Kaxi fostrande med stor tolerans. Under de 8-9 veckor vi har haft förmånen att ta hand om U-valparna har de fått möjlighet att utvecklas och miljötränas i vår hemmiljö. Men också börjat bekanta sig med bl.a. skogsmark, vatten och sina första viltkontakter. Viktiga pusselbitar för att skapa trygghet och självförtroende. Vi har i stort förtroende och glädje överlämnat valparna till deras nya ägare och jägarhem för att vidare formas till bra jakthundar och trevliga familjemedlemmar.  
 

 

 

 

 

Det är naturligtvis med blandade känslor vi blickar tillbaka och minns. Men för oss är det inte slutet, utan glädjande bara början.

 2014 Juli
Alla årstider har sina förtjänster, men sommaren är för många en period av välbehövlig semester och vila i en alltmer stressig tillvaro. Sommarens många ljusa timmar är också en bra tid att förbereda våra fyrbenta vänner inför höstens aktiviteter som kryper allt närmare. Vattenövningar rekomenderas varmt och är ytterst utvecklande både fysiskt, mentalt och stärker också samarbetet mellan hund och förare.

Våra U-valpar är nu drygt 7 veckor och vi nyttjar den tiden vi har förmånen att ha dem kvar med diverse miljöövningar som att åka bil, besök i våra jaktmarker, vattenvana, släpspår med viltdelar från klöv-, hår- och fjädervilt mm. Vi kommer snart att överräcka stafettpinnen till de jägarhem som väntar på att få hem sin nya familjemedlem och vi gläds naturligvis med de nya tilltänkta ägarna.

 

         2014 Juni 

 

Kennel Skogsmans önskar Er alla

Trevlig midsommar!2014 Juni

Den tidiga och fina våren och också inledningen på sommaren har givit oss alla många fina dagar med högsommarvärme. I Skåne är det minst tre veckor tidigare än normalt och skogplantor, grödor och annan växtlighet har haft och har riktigt bra produktionsförutsättningar.
Som vanligt är det fullt upp med allehanda sysslor stora som små, men det är också viktigt att stanna upp och njuta av dagen och ta sig välbehövlig tid att läsa en bra bok i skuggan mellan varven.

Trots att det inte är jaktsäsong så finns det många aktiviteter att göra med våra fyrbenta för att de ska må bra!

SE UCh ιSkogsmans Salmon kan numera titulera sig Svensk Utställningschampion och vi lyfter på "hatten" för ett bra team med ägare Ola Svensson! Extra roligt när det finns bra jaktprovsmeriter bakom, men viktigast av allt en riktigt bra jakthund!
Salmons jaktprovsmeriter: Ukl 71p bästa unghund 2012, Ökl 1:a Pris, Skogsprov GK, Ankl Viltspår GK.

 

     

 2014 Juni

Våra U-valpar är nu 5 veckor och de utvecklas riktigt bra! En mycket jämn kull i alla avseende! Nedan bilder på några av U-valparna som gått att fånga på bild...

     

  

 2014 Maj
u. >S Uhu Vom Trommelberg e. ιS Skogsmans Saldis har fått valpar, Skogsmans U-kull. Saldis är en mycket instinktsäker mor, valpningen har gått bra och valparna är starka och växer så det knakar! U-valparna kommer till goda jägarhem med genuint och aktivt intresse för jakt och jaktträning med hund. Ska bli mycket spännande att följa deras utveckling! Info om kombinationen finns under avel/aktuella parningar-valpar.  

 

 2014 Maj
Vi har varit i Agusa test- och träningsanläggning för vildsvinshundar med vår tik Skogsmans Thora 12 mån för att få en uppfattning om anlagen under kontrollerade former. Det ser ut som om vi ska kunna få ytterligare en duglig medhjälpare i vår flock framöver. Videolänk nedan.

 

http://www.skogsmans.hundsida.se/?go=las&id=skogsmans3448863&db=filmer 2014 April
Vi kan glädjande tillkännage att vår ˡS Skogsmans Saldis är konstaterad dräktig efter det att vi gjort ultraljud och det ser mycket bra ut. Salli mår utmärkt, och blir kanske lite mer bortskämd en vanligt.
 
Hane till vår väntade U-kull är >S Uhu Vom Trommelberg som blev mycket svårt skadad under en jakt i december men lyckligtvis överlevde. Uhu är född 2008, av ägaren restriktivt a
 
2022 © Skogsmans Kennel