Skogsmans - Tysk Wachtelhund
     
Rastypiska, Självständiga och Viltskarpa       

 

Start
Aktuellt
Våra Hundar
Om Skogsmans
Tysk Wachtelhund
Avel
Vildsvinsjaktprov
Kontakt
   Aktuellt 2018
   Aktuellt 2017
   Aktuellt 2016
   Aktuellt 2014-2015

Aktuellt 2018

September
Unghundsproven i september är genomförda med många startande unghundar och med en otroligt väl fungerande organisation. Vi har haft nöjet att både som jaktprovsdomare och enbart hartrampare deltaga vid flera prov under september. Förutsättningarna har varierat stort detta år, vilket man inte minst bör ta i beaktan när det ska dras slutsatser av provresultat. Beskrivning av väderförhållande och/eller hartillgång tar ingen stor del i ett jaktprovsprotokoll men kan få stor inverkan på startande hundars prestationer vid harmomentet. Ofta vid sämre väderlek och brist på harar blir provdagen lång vilket naturligtvis påverkar unga hundar och därmed resultatet. Det finns mycket att reflektera över avseende våra prov vilket är bra och förhoppningsvis för rasarbetet framåt.

Som uppfödare av rasen har i år vår W-kull startat unghundsklassprov. Samtliga 9 unghundar har startat och vi vill rikta ett stort tack till allas stora engagemang och på vilket sätt unghundsklassproven genomförts!

- Wasko 6866 4 888/ 106p 3:e Pr
              6876 8 888/ 117p 2:a Pr

- Watz    7867 8 888/ 118p 2:a Pr

- Widar   6855 6 888/ 106p 2:a Pr

- Wilma  2822 5 888/ 80p 3:e Pr

- Winni   6888 8 888/ 122p 2:Pr

- Wissla  7867 2 888/ 106p 3:e Pr
               2823 1 7- -/ Abrutit prov.

- Wera    8888 2 888/ 116p 3:e Pr

- Wendy 2832 1 388/ 71p 0Pr
              5895 3 488/ 101p 3:e Pr

- Wilja    3833 8 788/ 91p 3:e Pr

W-kullens medelpoäng: Näsa 5, Skall 8, Vilja 6, Säkerhet 5, Skogsarbete 5, Vatten 7, Förighet 8, Skott 8.

Det står att läsa mer utförligt om tidigare kullar och W- kullen under avel / kulldokumentation i menyn ovan!  

Nu blickar vi framåt och en ny jaktsäsongen står för dörren tillsammans med våra fyrbenta vänner. Vi vet att detta gäng ovan kommer att jaga mycket över genomsnittet tillsammans med sina ägare och vi ser framemot följa W-hundarna i den praktiska jakten vid gemensamma jakter och via rapporter från jaktskogen!  

 

April
I slutet av april träffades samtliga jägare med sina 9 unghundar ur vår W-kull för en två dagars unghundsträff i Skåne. Dag ett inleddes med en övningsdag i Agusa som är Jägarförbundets testanläggning för vildsvinshundar. Dag två fortsattes med övningsdag av de olika momenten inför jaktprov i unghundsklass.
 
 
 
 
 

 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla för två givande dagar med intressanta diskussioner och upplevelser tillsammans med våra fyrbenta vänner!

 

 

 

 
2022 © Skogsmans Kennel