Skogsmans - Tysk Wachtelhund
     
Rastypiska, Självständiga och Viltskarpa       

 

Start
Aktuellt
Våra Hundar
Om Skogsmans
Tysk Wachtelhund
Avel
Vildsvinsjaktprov
Kontakt
   Avelsmål
   Valp från Skogsmans
   Aktuella Parningar - Valpar
   Kulldokumentation

Avelsmål
  
Vår Målsättning är att ta fram Bra Jakthundar till Jägare med särskilda behov av Robusta, Självständiga och Viltskarpa hundar som presterar för den praktiska jaktens krassa krav.

Vi avlar (selekterar) uteslutande på individer som har bra mentalitet, är friska, självklart väl meriterade på jaktprov och som tydligt visar att de presterar i den praktiska jakten.
 
  
Ökande klövviltstammar, av främst vildsvin men även kronvilt i den del av landet vi bor, ställer helt andra krav på våra hundar än tidigare för att jakten ska kunna bedrivas effektivt och etiskt riktigt. En bra näsa är en förutsättning för eftersöksarbetet i lång lina där arbetet med låg näsa, mycket spårvilja och koncentration är viktiga grundläggande egenskaper för att hundarna ska prestera. Med rätt utbildning och injagning eftersträvas Solojagande individer med goda drevegenskaper. Viltskärpa är en direkt förutsättning för att kunna utföra kvalificerade eftersök. 
  
Wachtelhunden måste vara mottaglig för utbildning och förarens påverkan är mycket viktig. Våra hundar utbildas inom alla arbetsområden som en rastypisk Wachtelhund ska klara. Vi får därigenom en mångsidig, bättre jakthund och mycket god kännedom om individens mentala kapacitet som grund för vårt avelsarbete (selektionen). Vi använder hundar som arbetar ensamma långt ifrån oss och det är viktigt att hunden ändå förstår att den ska jaga tillsammans med oss för att ex bryta ändamålsenligt. Vi är inte förtjänta av hundar som jagar för sig själv långt utanför såtområdet utan att bryta och komma tillbaka inom ändamålsenlig tid.
 
Stor viltskärpa och mentalt starka individer är en förutsättning vid majoriteten av eftersök på klöv- och rovvilt där viltet fortfarande har förmågan att fly undan eller försvara sig. Att avliva, hålla fast eller skarpt binda vilt på plats som har förmågan att försvara sig ställer extremt höga krav på hundarna.

Det är enligt dessa krav vi avlar på Wachtelhunden.  
  
  
 
 
Lars Bergquist
Minuterna efter avslutat "uppdrag". En 100kg galt med en bakbenskada som en av våra hundar gått ikapp, fått stopp på genom att hänga sig fast och binda till platsen, så att vi kunnat avsluta. Därmed har vi uppfyllt kravet för lagefterlevnad avseende eftersök på skadat vilt. Ett exempel på den praktiska jaktens krav på våra hundar och oss själva.
 
2023 © Skogsmans Kennel